Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het Cookiebeleid. Lees meer

Akkoord

Ann Zorg B.V.

De hoofdvestiging van de aanbieder vindt u op Snelliusweg 40 Arnhem.
Hulpverlening kan plaatsvinden op een andere locatie en/of bij cliënt thuis.

Ann-zorg biedt (jong)volwassenen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en regievoering over hun leven, 24/7 begeleiding en zorg op maat. De ondersteuningsbehoefte van onze cliënten komt veelal voort uit een verstandelijke beperking, psychische / psychosociale problematiek, gedragsproblemen en/of verslaving. Hierdoor ervaren onze cliënten moeilijkheden bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij (participatie). Wij bieden kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht waarbij de begeleiding is afgestemd op de behoeften en belangen van het individu. Er wordt gewerkt vanuit een persoons- en krachtgerichte benadering; de cliënt en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Niet de problemen, maar de oplossingen worden als vertrekpunt genomen. Uitgaande van de competenties van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen om risico op overvraging te voorkomen. Ann-zorg begeleidt cliënten vanuit een basishouding die zich kenmerkt door transparantie, voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Begeleiders blijven nabij vanuit betrokkenheid en bieden duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de cliënt richting zelfsturing (empowerment) en de verbinding met de maatschappij. Wij gaan dan ook uit van een holistische visie binnen de zorg, dat de mens onderdeel is van het geheel, ofwel de samenleving.

Website

Hulpvormen op deze vestiging

Schoon Huis, Regie op huishouden, Begeleiding Individueel

Specialismen op deze vestiging

ADHD, Criminaliteit forensische interventies, Cultuurverschillen, Dementie, Depressie, Echtscheiding, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Huiselijk geweld Kindermishandeling, Niet aangeboren hersenletsel, Persoonlijkheidsstoornis, Psychose, Psychosomatisch, Rouw, Trauma, Verslavingsproblematiek, (Licht) Verstandelijke beperking, Vluchtelingen, Zelfstandig wonen

 

Samenwerking tussen: