Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het Cookiebeleid. Lees meer

Akkoord

FloorPlay Coaching

De hoofdvestiging van de aanbieder vindt u op Thuishaven 10 Huissen.
Hulpverlening kan plaatsvinden op een andere locatie en/of bij cliënt thuis.

Toelichting In Nederland wordt de naam ‘FloorPlay’ gebruikt, waarbij Floortime (Greenspan en Wieder) en het ‘Play Project’ van Rick Solomon met elkaar worden verbonden. FloorPlay is er op gericht ouders zodanig te coachen dat zij in staat zijn hun kind volgens het FloorPlay-concept te kunnen begeleiden. FloorPlay is een omgangsvorm die enerzijds bestaat uit een theoretisch concept, uit een manier van denken en voelen hoe kinderen met 'special needs' te benaderen, anderzijds uit een gestructureerde manier van werken met o.a. gebruikmaking van video-opnames voor analyses, feedback en coaching. Ouders komen zo in een positie waarbij zij vaardigheden ontwikkelen om met hun (bijzondere) kind om te gaan. Het betreft veelal jonge kinderen die met name in de wijze van het in contact komen opvallend gedrag vertonen, dat maar moeilijk kan worden begrepen. Het gaat onder meer over kinderen: *met slaapproblemen *met eetproblemen *met weinig oogcontact, niet reageren op hun naam *die prikkelbaar zijn, geen (plotselinge) veranderingen kunnen verdragen *op bezoek gaan of bezoek ontvangen niet kunnen verdragen *niet zelf kunnen spelen *die liever alleen spelen *die steeds hetzelfde spel spelen *die snel boos zijn, of zich juist terugtrekken *met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling *die snel afgeleid zijn. Werkwijze De werkwijze van FloorPlay is gestructureerd en geprotocolleerd, terwijl de therapiesessies zelf juist een zeer wisselend verloop kennen. Het spoor van het kind wordt gevolgd, dat is het uitgangspunt van FloorPlay. Alle bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats aan huis. De ervaring leert dat het kind dan het meest op zijn gemak is en er beter kan worden ingespeeld op de mogelijkheden ter plekke. De duur van de begeleiding hangt af van de leeftijd van het kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. En natuurlijk de wens en hulpvraag van de ouders. Consultatie vindt zo nodig ongeveer eens per 4 weken plaats. Behalve de bezoeken aan huis, zijn er contacten met en bezoeken aan kinderdagopvang en scholen mogelijk. Rob Smittenaar, FloorPlay Specialist/PLAY Project Consultant Mede namens: Evelien van der Meer, GZ-psychologe, FloorPlay Coach, PRT-trainer ''

Website - Wachttijden

Hulpvormen op deze vestiging

Behandeling Jeugd Individueel

Specialismen op deze vestiging

ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hoog sensitiviteit, Infant mental health, Opvoeden, Psychosomatisch, Zintuigelijke beperking

 

Samenwerking tussen: